Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

BORSE DI STUDIO DEL GOVERNO ITALIANO PER STUDENTI CITTADINI STRANIERI – A.A. 2017-2018

BORSE DI STUDIO DEL GOVERNO ITALIANO PER STUDENTI CITTADINI STRANIERI – A.A. 2017-2018
ASSEGNAZIONI DI BORSA DI STUDIO

I dati personali sono stati inseriti in ottemperanza all’Art. 13 del D.L. 196/2003

Candidati vincitori – n. 6 mensilità

1. LI Jing
2. NAN Xi
3. TANG Siyuan
4. WEI Jiabin
5. WU Yiqiu
6. ZHAO Yuetong
7. ZHU Xudong
8. FANG Wensheng
9. HUANG Bin
10. LI Jixin
11. LIU Yanyan
12. LUO Su
13. MING Lei
14. QIN Tan
15. RONG Xiangyi
16. SHENG Zifeng
17. TANG Shangjie
18. TAO Juntao
19. XU Chen
20. ZHANG Shuo
21. ZHOU Wubo
22. ZHU Aoxue
23. ZHU Feng
24. ZHU Mingming

Riserve – n. 6 mensilità

1. Xue Qiuxia
2. XIE Chen
3. HUANG Pengcheng
4. CHEN Jiayi
5. CHEN Hao
6. ZHENG Tianxin

Candidati vincitori – n. 3 mensilità

1. CHEN Danni
2. CHEN Xixi
3. HAN Binglin
4. LIU Yunlin
5. QIAN Min
6. ZHANG Meiqin

Riserve – n. 3 mensilità

1. YANG Cen